Andorra Valors

ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATSCONDOMINIUMS MANAGEMENT

ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS

L'Administració de Comunitats es un servei orientat a tots els propietaris que formen la Comunitat i a canvi dels nostres honoraris anuals oferim a les Comunitats una gestió integra:

 • Gestió dels comptes bancaris
 • Gestió comptable
 • Gestió Administrativa
 • Gestió de morositat
 • Gestió dels proveïdors
 • Gestió de convocatòries, juntes i Actes

Els nostres honoraris anuals d’administració de comunitats segueixen els barems de l’AGIA:

 • Prss.    de 1 €  - 10.000 €           =   1.000 € + IGI
 • Prss.    de 10.001 € - 30.000 €  =   10% + IGI
 • Prss.    de 30.001 € - 60.000 €  =   8,5% + IGI
 • Prss.    de + 60.001 €                 =   6,5% + IGI

*S’ha d’afegir el IGI = 4,5% als honoraris

Els certificats comunitaris tenen un cost de 35 € (IGI inclòs).

Managing condominiums is dealing with each one of the owners in the building and our annual fee include the following services to the Condominium owners:

 • Documents management
 • Bank Accounts management
 • Accounts management
 • Administration management
 • Debtors management
 • Suppliers management
 • Yearly meetings management

Our annual fee is calculated according to AGIA (Chamber of Real Estate Agents) and depend on the Condominium yearly budget:

 • bdg    de 1 €  - 10.000 €           = 1.000 € + IGI
 • bdg    de 10.001 € - 30.000 €  = 10% + IGI
 • bdg.   de 30.001 € - 60.000 €  = 8,5% + IGI
 • bdg.   de + 60.001 €                 = 6,5% + IGI

*Tax to be added to the fees: 4.5% = IGI

The condominium certifications cost 35 € /taxes included).