Andorra Valors

COMPRA D'IMMOBLESBUYING

GESTIÓ PRIVADA

La Compra - Venda d'un habitatge comença desprès de tenir una oferta de compra - venda acceptada per escrit. Desprès be signar un Contracte Privat d'Arres Penals per la Compra i l'entrega de les Arres Penals del 10% del preu acordat. A partir d'aqui s'ha de preparar la documentació necessària per obtenir una Escriptura Pública de Compra; la documentació depen de si el comprador es nacional o resident o estranger:

  1. Número d'Identificació Administratiu (NIA)
                                                 Imprès govern
                                                 Fotocòpia del passaport o DNI
  1. Permís d'Inversió de Govern = 128,63 €
                                                 Penals postil·lats
                                                 Còpia legal passaport o DNI postil·lada

 

VALORS CC cobra 35 € + IGI per sortida del despatx per fer qualsevol tramitació de documents necessaris per la compra d'un habitatge.

The real process of buying starts with the writen acceptance of the asking price. The signature of a Private Contract of Purchase and the 10% down payment gives the start of the legal process. Now the perparation of the legal documents begin so the Notary prepares the new Title Deeds. The documents to prepare change if the buyer is a national or resident citizen or a foreigner:

  • Administrative Identification number (NIA)
                                     - Govern form
                                     - Passport / DNI photocopy
  • Administartion Investment Authorisation = 128.63 €
                                      - Criminal & offence records with Apostille
                                      - Legal copy of passport/DNI with Apostille

 

Calls out = 35 €  (IGI included)