Andorra Valors

VENDA D'IMMOBLESSALES

VENDA D'IMMOBLES

Posar un habitatge o be immoble a la venda es el que en diem LLISTAR un habitatge per a la venda. Aquest servei no costa diners, es gartuït a canví dels nostres honoraris de mediació del 5% del preu de venda acordat i només ens cal:

 • Honoraris de Mediació = 5% + IGI
 • Signar una Autorització de venda:
                             - Fotocòpia de l'Escriptura (caratula i decriptiu unitats)
                             - Fotocòpia del passaport / DNI
 • Fer un reportatge fotogràfic de l'habitatge
 • Deixar una còpia de les claus de l'habitatge

En cas d'acceptar una oferta de compra, oferim els nostres serveis de documentació necessària, al venedor:

 • Certificat del Registre d'Inversors
 • Certificat de NO DEUTE del Comú
 • Certificat de NO DEUTE de la Comunitat
 • Certificat d'habitabilitat
 • Etiqueta Energètica o Certificat Energetic

Tramiten, en nom del venedor, tots els documents necessaris per transferir la propietat. Els portem a Notaria i concertem la data i hora de Notaria.

VALORS CC cobra 35 € (IGI inclòs) per sortida del despatx.  

To have a property for sale is what we call LISTING a property for sale. This costs nothing to the seller but our 5% fee of the agreed asking price but we need:

 • Selling fee = 5% + Taxes
 • Sign our Authorisation to sell
                          Photocopy of Deeds (front and description pages)
                          Passport / DNI photocopy
 • Photograph report
 • Leave a copy of the property keys

When the property asking price is accepted by both parties, we offer our services to prepare all documents required to the seller:

 • Certification of Investers registration
 • Certification of NO DEBT from the Council (Comú)
 • Certification of NO DEBT from Condominium
 • Habitability Certification for property
 • Energetic Card or Certification

We take care that all documents are prepared, taken to the Notary and then we make the date and time to sell at one of the Notaries in Andorra.

VALORS CC charges = 35 € (Tax included) to go out from the office.